800m Kidsloop pupillen (°2013-2012) 

De inschrijvingen voor deze proef zijn beëindigd.